Provoz kompostárny v katastru obce Velký Újezd.

Provozovna se zabývá materiálovým zpracováním odpadů organického původu. Místním sběrem bioodpadu a jeho zpracováním chceme vytvořit uzavřený koloběh využití organických látek.
Soustřeďujeme se na pokrytí potřeb mikroregionu Bystřička. Přijímáme všechny druhy biologicky rozložitelných odpadů.
Svoz zajišťujeme vlastní technikou a také spolupracujeme se svozovými firmami obsluhující svoz z okolních obcí.
Naším cílem je produkce kvalitního kompostu, který je použitelný pro místní zemědělce jako kvalitní organické hnojivo.
Pro veřejnost poskytujeme službu drcení odpadního dřeva, klestu, odpadů z pilařských a dřevařských provozů nebo také vánočních stromků.

V případě zájmu uložení, svozu, likvidace nebo služeb drcení biologických odpadů můžete volat pro informace:
Pavel Galásek, mobil 608 709 122.


Souhlas k provozování zařízení: KÚ Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, č.j. KUOK-6900/2017

Seznam příjímaných odpadů

skupina 02 01 - Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 01 – Kaly z praní a z čištění
02 01 03 – odpad rostlinných pletiv
02 01 07 – odpady z lesnictví

skupina 02 03 - Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku
02 03 01 – kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 04 – suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 99 – odpady jinak blíže neurčené
02 03 05 – kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

skupina 02 04 - Odpady z výroby cukru
02 04 01 – zemina z čištění a praní řepy
02 04 03 – Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

skupina 02 05 - Odpady z mlékárenského průmyslu
02 05 02 – Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

skupina 02 06 - Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02 06 01 – suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 03 – kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

skupina 02 07 - Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01 – odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02 – odpady z destilace lihovin
02 07 04 – suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 05 – kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

skupina 03 01 - Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01 – odpadní kůra a korek
03 01 05 – piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy

skupina 03 03 - Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01 – odpadní kůra a dřevo
03 03 07 – Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
03 03 08 – Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 09 – Odpadní kaustifíkační kal
03 03 10 – Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplní povrchové vrstvy z mechanického třídění
03 03 11 – kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

skupina 15 01 - Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly
15 01 03 - Dřevěné obaly

skupina 17 02 - Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 - Dřevo

skupina 19 05 - Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
19 05 03 – kompost nevyhovující jakosti

skupina 19 06 - Odpady z anaerobního zpracování odpadu
19 06 03 - Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 04 - Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

skupina 19 08 - Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 05 – Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 12 – kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod

skupina 19 09 - Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
19 09 01 – Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
19 09 02 – Kaly z čiření vody
19 09 03 – Kaly z dekarbonizace

skupina 19 12 - Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 12 01 - Papír a lepenka
19 12 07 – Dřevo

skupina 20 01 - Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01
20 01 01 – Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet
20 01 10 – Oděvy
20 01 11 – Textilní materiály
20 01 38 – Dřevo

skupina 20 02 - Odpad ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02 – Zemina a kameny

skupina 20 03 - Ostatní komunální odpady
20 03 04 – Kal ze septiků a žump
20 03 02 – Odpad z tržišť